CSR

BabySam arbejder løbende for at sikre Det gode børneliv gennem en ansvarlig praksis. Det er BabySams politik, at produkter solgt i alle forretningsområder er produceret under bæredygtige forhold, både når det gælder miljø, klima og menneskerettigheder.


Alle nye leverandører har i 2017/18 underskrevet en samhandelsaftale hvor dette er en integreret del. Herigennem sikres at produkter solgt i BabySam er produceret under bæredygtige forhold, både når det gælder påvirkning af miljø, klima og menneskerettigheder. Leverandører og samarbejdspartnere skal garantere, at lovgivning indenfor produktområdet overholdes og som minimum lever op til gældende lovgivning i Danmark og EU. Det skal sikre, at der ikke sker brud på nationale regler og lovgivning gældende inden for produktion. Endvidere opfordres leverandørerne til at følge The 10 Global Compact Principles by the United Nations. Disse krav er inkluderet i BabySams Code of Conduct. Det er en forudsætning, at nye leverandører overholder denne for at indgå i samarbejde med BabySam. Eksisterende samarbejdspartnere opfordres ligeledes til at følge de ti principper, hvilket er inkluderet i vores samarbejdsaftaler med leverandører.


Vi har udvidet vores samarbejde med Mødrehjælpen for at bidrage til, at deres vigtige indsats kan udvides endnu mere, herunder indsamling af tøj, legetøj og andre ting i vores butikker, som kan doneres til den lokale Mødrehjælpen-butik. Det skal sikre, at Mødrehjælpen har faste steder, hvor de kan indsamle donationer til deres butikker. Samtidig sikrer vi, at varerne bliver genbrugt, så deres livscyklus forlænges, og de kan bringe endnu mere glæde i stedet for at blive bortskaffet.


BabySam har i 2017/2018 ikke foretaget konkrete miljømæssige tiltag. Vi fortsætter vores arbejde på både økonomi- og miljøområdet ved at øge fokus på vores logistiske aftryk. Det skal sætte os i stand til at reducere vores påvirkning af miljøet yderligere, samtidig med vi optimerer vores processer.


Der er i løbet af året udskiftet belysning til LED i flere BabySam butikker, hvilket vil blive udrullet til de resterende butikker i de kommende år. Den foreløbige udrulning har reduceret energiforbruget betydeligt i disse butikker.


AMBITIONER FOR 2018/19

Vi har i BabySam en ambition om at fortsætte og udvide vores arbejde med ansvarlighed i 2018/19. Konkrete tiltag vil koncentrere sig om yderligere energireducerende tiltag, fokus på genanvendelse og minimering af forbruget af plastposer, samt motion og sundhed i de danske familier.