CSR

Vi har i BabySam i denne periode øget fokus på social ansvarlighed. Vi har således fortsat vores rejse mod et mere systematisk og strategisk arbejde med CSR. Initiativerne i perioden har været centreret omkring de firefokusområder, der blev defineret i vores CSR-strategi i 2015/16. Vi havde på daværende tidspunkt en ambition om, at vi i år skulle igangsætte aktiviteterinden for alle fire områder. Vi har igangsat aktiviteter inden for alle fire områder som vi har haft succes med. Vi kan dermed rapportere på alle fire områder samt definere vores vision for vores arbejde med social ansvarlighed i fremtiden.


Vi arbejder løbende for at sikre Det gode børneliv gennem en ansvarlig praksis. Det er BabySams politik, at produkter solgt i koncernen er produceret under bæredygtige forhold, både når det gælder miljø og menneskerettigheder.


Leverandører og samarbejdspartnere skal garantere, at lovgivning indenfor produktområdet overholdes og som minimum lever op til gældende lovgivning i Danmark og EU. Det skal sikre, at der ikke sker brud pa nationale regler og lovgivning gældende inden for produktion. Endvidere opfordres leverandørerne til at følge The 10 Global Compact Principles by the United Nations. Disse krav er inkluderet i BabySams Code of Conduct. Det er en forudsætning, at nye leverandører overholder denne for at indgå i samarbejde med BabySam. Eksisterende samarbejdspartnere opfordres ligeledes til at følge de ti principper, hvilket er inkluderet i vores samarbejdsaftaler med leverandører.


Vi udvider vores samarbejde med Mødrehjælpen for at bidrage til, at deres vigtige arbejde kan spredes endnu mere i det Danske samfund. Vi starter et projekt hvor vores samarbejde med Mødrehjælpen vil blive endnu bedre forankret mellem vores butikker og deres lokale foreninger. Vi ønsker at udvide vores tidligere kampagner med flyverdragter ved at indsamle tøj, legetøj og andre ting i vores butikker som kan doneres til den lokale Mødrehjælpen butik. Dette initiativ sikrer, at Mødrehjælpen har faste steder hvor de kan indsamle donationer til deres butikker. Varernes livscyklus forlænges samtidig i og med, at de bliver genbrugt og kan bringe glæde endnu en gang i stedet for at blive bortskaffet.


Vi fortsætter vores arbejde på både økonomi- og miljøområdet ved at øge fokus på vores logistiske aftryk. Det skal sætte os i stand til at reducere vores påvirkning af miljøet yderligere, samtidig med vi optimerer vores processer.


Som et pilotprojekt har vi installeret LED-lys i BabySam Tåstrup. Vi forventer, det vil medføre en markant reduktion af vores kWh-forbrug. Projektet vil blive evalueret, og vi vil vurdere, om der skal installeres LED-lys i alle butikker.


AMBITIONER FOR 2017/18

Vi har i BabySam koncernen en ambition om at fortsætte og udvide vores arbejde med social ansvarlighed i 2017/18. I det forgangne år har vi øget fokus pa området og skabt en niche, hvor vi kan skabe størst mulig værdi. Vores fokus vil fortsatvære på Det gode børneliv og på hvordan, vi kan gøre en forskel for børn.


Vores nye udvidet Code of Conduct vil blive integreret i eksisterende samarbejdsaftaler i løbet af 2017/18. Vi planlæggerdesuden at gennemføre en undersøgelse blandt vores leverandører, så vi bedre kan rapportere om forholdene længere ude i vores leverandørkæde. Vi forventer, at denne vil blive gennemført i første halvår af 2018.