CSR

BabySam arbejder løbende for at sikre Det gode børneliv gennem en ansvarlig praksis. Det er BabySams politik, at produkter solgt i alle forretningsområder produceres under bæredygtige forhold, både når det gælder miljø, klima og menneskerettigheder, sociale forhold og medarbejderforhold samt antikorruption.


Menneskerettigheder:

Da BabySam indkøber en lang række produkter fra leverandører spredt omkring i verdenen, er der en risiko for at visse leverandører i visse lande ikke kan opretholde de internationale anerkendte menneskerettighedskonventioner. BabySam har for alle nye leverandøraftaler indgået i 2018 og 2019 integreret krav til overholdelse af menneskerettigheder i samhandelsaftalerne. Herigennem sikres at produkter solgt i Babysam er produceret under bæredygtige forhold, både når det gælder påvirkning af miljø, klima og menneskerettigheder. Leverandører og samarbejdspartnere skal garantere, at lovgivning indenfor produktområdet overholdes og som minimum lever op til gældende lovgivning i Danmark og EU. Det skal sikre, at der ikke sker brud på nationale regler og lovgivning gældende inden for produktion. Herudover opfordres leverandørerne til at følge The 10 Global Compact Principles by the United Nations. Disse krav er inkluderet i BabySams Code of Conduct.


Miljø- og klimaforhold:

De væsentligste risici for negativ påvirkning af klimaet er relateret til energiforbruget til drift af butikker samt at de solgte produkter har så lang en livscyklus som muligt. For negativ påvirkning af miljøet er det affaldshåndtering for produkterne der sælges, og specifikt den pap og plastic som bruges i forbindelse med transport fra leverandører til butik.


BabySam har derfor fra 1. juni 2019 implementeret en ny procedure for affaldshåndtering. Det betyder, at vi nu sorterer plastic med henblik på genanvendelse fremfor afbrænding, samt at affaldsbeholdere i videst muligt omfang kun hentes af affaldstransportører, når de er fyldte. Det vurderes, at det har reduceret C02 belastningen samlet set med 10 15%. Gratis udlevering af plastic poser fra vores butikker er stoppet fra 1. februar 2019, hvilket har reduceret forbruget af plastic poser med ca. 80%.


Vi har udvidet vores samarbejde med Mødrehjælpen for at bidrage til et øget genbrug af de produkter vi sælger i BabySams butikker, og dermed reduceret klimapåvirkningen fra unødig produktion. Indsamling af tøj, legetøj og andre ting i vores butikker kan doneres til den lokale Mødrehjælpen butik. Det skal sikre, at Mødrehjælpen har faste steder, hvor de kan indsamle donationer til deres butikker. Samtidig sikrer vi, at varerne bliver genbrugt, så deres livscyklus forlænges, og de kan bringe endnu mere glæde i stedet for at blive bortskaffet.


BabySam arbejder løbende på at reducere energiforbruget til driften af virksomheden. I løbet af 2018/19 er almindelig belysning på tværs af butikkerne skiftet til LED, som et led i den løbende udskiftning af lyskilder.


Sociale forhold og medarbejderforhold:

Den væsentligste risiko for negativ påvirkning af sociale forhold og medarbejderforhold er relateret til medarbejdernes trivsel fysisk og psykisk.


For at sikre at medarbejderne ved hvordan og hvornår de er en succes, og dermed undgå stress, er udvikling af medarbejdernes kompetencer ekstremt vigtigt. BabySam har i 2018/19 lanceret en digital platform hvor træning, procedurebeskrivelser, kommende arbejdsopgaver m.v.  er indeholdt. Alle medarbejdere har adgang til denne platform. Herigennem sikres en præcis og målrettet kommunikation til den enkelte medarbejder om forventninger og krav, hvilket bidrager til mindre stress og dermed bedre trivsel.


For at bidrage til en positiv udvikling i medarbejdernes fysiske velbefindende, er der lanceret et afsnit om sundhed i den digitale kommunikations platform. Her kan medarbejderne læse om sundhedsfremmende initiativer og få hjælp til f.eks. rygestop, stresshåndtering m.v.


Ambitioner for 2019/20

Vi har i BabySam en ambition om at fortsætte og udvide vores arbejde med ansvarlighed i 2019/20. De konkrete initiativer vil bl.a. omfatte: Miljø- og klimaforhold BabySam forventer at fortsætte og styrke samarbejdet omkring nedbringelse af CO2 og forbruget af plastik. Det er forventningen at dette vil bidrage til yderlig reduktion i 2019/2020