Slutspurt & VILDE tilbud! Shop Final SALE her.


  Udlejning  

Har du brug for en autostol eller andet udstyr i en begrænset peiode, kan der være mange penge at spare ved at leje. Du bestemmer selv hvor længe – 1, 3 eller 8 måneder – måske bare en enkelt uge. Det er helt op til dig.

Hvorfor udlejning

Vi har et stort udvalg og kan garantere dig, at du altid får en af markedets sikreste og nyeste modeller. Det gælder både autostole, brystpumper og transporttasker til barne- og klapvogn. Udvalget af modeller varierer mellem butikkerne, så kontakt din lokale BabySam og hør nærmere hvilken model som de har til rådighed.

FORDELE


 • Billig løsning i langt de fleste tilfælde, når der er tale om kortvarig brug.

 • Leje af autostol til de mindste kan være en billigere løsning end køb.

 • Dækker præcist behov.

 • Kortvarige eller lejlighedsvise behov. f.eks. ferier, weekendophold osv.

 • Til bedsteforældre eller i forbindelse med pasningsbehov.

 • Hvis du er medlem af "danmark", kan du få tilskud til leje af brystpumpe.Du skal leje alt udstyr i din lokale BabySam butik* Find din butik her.

*Field's, Østerbro, Frederiksberg og Nykøbing Falster tilbyder kun udlejning af brystpumper.Nedenfor ses produkter og priser:

Babyautostol 0-13 kg


Lejeperiode

Depositum

Pris pr. mdr./uge

Minimum 8 mdr.

500,-

79,- (pr. mdr.)

Minimum 3 mdr.

500,-

119,- (pr. mdr.)

Miminum 1 mdr.

500,-

249,- (pr. mdr.)

Minimum 1 uge

500,-

149,- (pr. uge)


Læs mere om leje af autostol 0-13 kg her. ​​​​​​​

Obs! Field's, Østerbro, Frederiksberg og Nykøbing Falster tilbyder kun udlejning af brystpumper.


Alle priser er ekskl. kr. 129,- i obligatorisk rengøringsgebyr


Luksusbabyautostol 0-13 kg (inkl. base)


Lejeperiode

Depositum

Pris pr. mdr./uge

Minimum 8 mdr

1000,-

159,- (pr. mdr.)

Minimum 3 mdr.

1000,-

239,- (pr. mdr.)

Minimum 1 mdr.

1000,-

499,- (pr. mdr.)

Minimum 1 uge

1000,-

299,- (pr. uge)


Læs mere om leje af autostol 0-13 kg inkl. base her. ​​​​​​​

Obs! Field's, Østerbro, Frederiksberg og Nykøbing Falster tilbyder kun udlejning af brystpumper.


Alle priser er ekskl. kr. 129,- i obligatorisk rengøringsgebyrAutostol 9-18 kg


Lejeperiode

Depositum

Pris pr. mdr./uge

Minimum 3 mdr.

1000,-

249,- (pr. mdr.)

Minimum 1 mdr.

1000,-

299,- (pr. mdr.)

Minimum 1 uge

1000,-

199,- (pr. uge)


Læs mere om leje af autostol 9-18 kg. her.

Obs! Field's, Østerbro, Frederiksberg og Nykøbing Falster tilbyder kun udlejning af brystpumper.


Alle priser er ekskl. kr. 129,- i obligatorisk rengøringsgebyr


Autostol 15-36 kg


Lejeperiode

Depositum

Pris pr. mdr./uge

Minimum 3 mdr.

1000,-

199,- (pr. mdr.)

Minimum 1 mdr.

1000,-

249,- (pr. mdr.)

Minimum 1 uge

1000,-

149,- (pr. uge)


Læs mere om leje af autostol 15-36 kg. her

Obs! Field's, Østerbro, Frederiksberg og Nykøbing Falster tilbyder kun udlejning af brystpumper.


Alle priser er ekskl. kr. 129,- i obligatorisk rengøringsgebyrElektrisk brystpumpe

Lejeperiode

Depositum

Pris pr. døgn

Minimum 7 dage

500,-

29,-


Minimum leje 7 dage.


Medela startsæt - enkelt

Pris: 295,-


Medela startsæt - dobbelt

Pris: 470,-


Alle priser er ekskl. kr. 129,- i obligatorisk rengøringsgebyr


Er du medlem af "danmark" kan du få 10,- i tilskud pr. dag


Læs mere om leje af Symphony elektrisk brystpumpe
Prampack transporttaske

Lejeperiode

Depositum

Pris pr. døgn

Pr. døgn

500,-

39,-Alle priser er ekskl. kr. 129,- i obligatorisk rengøringsgebyr


Læs mere om PramPack transporttaske til barnevogn og klapvogn her.Lejebetingelser gældende fra juli 2017


Ved din underskrift på lejeaftalen (bonprintet) bekræfter du som lejer, at du er fyldt 18 år og er myndig samt at du har gennemlæst og accepteret nedenstående vilkår og betingelser for lejede effekter. Billedlegitimation for lejers identitet og bopæl skal forevises på forlangende.


Der forbeholdes ret til at ændre i lejebetingelserne og den til enhver tid gældende udgave af dette dokument kan findes på www.babysam.dk.


Følgende vilkår og betingelser gælder for lejede effekter i BabySam:


 1. Du kan leje udstyr i din nærmeste BabySam butik -  Find butik her.

 2. Udlejer er den BabySam butik, hvor lejeaftalen er indgået.

 3. De udlejede effekter leveres af BabySam i rengjort og lovlig stand, der lever op til de til enhver tid gældende sikkerhedsmæssige lovkrav.

 4. Hvis der sker en skade på udstyret, skal du henvende dig i den butik, hvor udstyret er lejet fra.

 5. Lejeperioden starter på dagen for lejeaftalens indgåelse. Al leje forudbetales og ubrugt leje tilbagebetales ikke ved tilbagelevering af de lejede effekter før udløb af lejeperioden.

 6. De lejede effekter kan ikke købes.

 7. Lejer afhenter og returnerer selv de lejede effekter eller bekoster afhentning eller returnering. BabySam modtager ikke pakker på efterkrav.

 8. Returnering af de lejede effekter skal ske til samme butik hvor effekterne er lejet.

 9. Rengøringsgebyr er obligatorisk som det fremgår af prislisten. Rengøringsgebyret dækker almindelig rengøring/vask. Tilbageleveres de lejede effekter ekstraordinært beskidte kan lejer blive pålagt yderligere rengøringsomkostninger.

 10. Evt. forsikring for dækning af skader, tyveri etc. af de lejede effekter påhviler lejer selv at etablere gennem privat forsikring. Undersøg med dit eget forsikringsselskab hvordan du er dækket.

 11. Det påhviler lejer selv at sætte sig ind i korrekt brug af de lejede effekter. Lejer er personligt ansvarlig for skader ved ukorrekt brug.

 12. Konstateres der fejl eller mangler ved de lejede effekter, skal udlejer kontaktes hurtigst muligt efter fejlen opdages.

 13. Lejer er ved tilbagelevering pligtig til at oplyse om de lejede effekter (autostole m.v.) har været involveret i trafikuheld og lignende i lejeperioden.

 14. Lejer er erstatningspligtig for enhver skade og mangel der er opstået på de lejede effekter i lejeperioden, der ikke skyldes almindelig slidtage.

 15. Bliver de lejede effekter stjålet eller på anden måde bortkommer helt eller delvist er lejer erstatningspligtig for det tab dette påfører udlejer, herunder nypris for de lejede effekter.

 16. Såfremt tilbageleveringsfristen overskrides er lejer pligtig til at betale ekstra leje pr. påbegyndt yderligere lejeperiode jf. den aktuelle prisliste på tilbageleveringsdatoen, indtil de lejede effekter tilbageleveres.

 17. Tilbageleveres de lejede effekter ikke som aftalt er lejer pligtig til at betale de for lejer herved opståede omkostninger, herunder porto, rykkergebyr, incassogebyr eller lignende.

 18. Ved lejens indgåelse betales depositum som sikkerhed for de lejede effekter som det fremgår af prislisten. Ved tilbagelevering af de lejede effekter modregnes evt. ekstra leje, ekstra rengøring, erstatningsomkostninger, gebyrer etc. i depositumbeløbet før tilbagebetaling til lejer.

 19. De udlejede effekter må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed ligesom de ej heller må udlånes eller udlejes til tredjemand.

 20. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig, hvis de lejede effekter ikke opfylder lejers ønsker eller behov, ej heller hvis lejers arbejde, ferie etc. må afbrydes på grund af fejl ved det lejede.

 21. Lejers bopælsændring skal straks meddeles udlejer skriftligt.

 22. Det er forskelligt fra butik til butik, om det er nødvendigt at reservere udstyret. Kontakt din lokale BabySam.