Slutspurt & VILDE tilbud! Shop Final SALE her.

  Gode råd til forældre

  - Få styr på

  reglerne om arv

Familieadvokat Helene Treschow fra Forum Advokater giver indblik i, hvad det juridisk medfører at få et barn. Læs med og bliv klogere på, hvad I som forældre bør tage stilling til.

Du får svar på en række af de spørgsmål, I måske har sparket til hjørne i en travl hverdag, hvor timerne overhaler jeres gøremål.

Indbetalinger til pension under barsels-/forældreorlov

I forbindelse med barsels- og/eller forældreorlov, er der for de fleste perioder uden fuld løn. Her er det vigtigt, at I er opmærksomme på, at der ikke altid bliver betalt ind til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning.

Hvis I senere bliver separeret/skilt, vil I som udgangspunkt beholde hver jeres pensionsordninger, hvis de er sædvanlige (det er pensioner via arbejdsgiveren). Det vil gå ud over den af jer, som har den mindste pensionsopsparing som følge af barsler, orlov, m.m. Det kan løses med oprettelse af en ægtepagt, hvori det indgår, at visse pensionsordninger skal deles mellem jer i tilfælde af separation/skilsmisse.


Arbejdslivet bliver ofte anderledes med børn. Nogle vælger at gå ned i tid og også her skal I holde pensionsopsparingen for øje. Det er selvfølgelig ikke det mest sexede at tale om som nybagte forældre i en lykkerus. Men det er fornuftigt at tage snakken over køkkenbordet. Det er på godt og ondt, at I ikke ved, hvad fremtiden bringer, men med skilsmissestatistikkerne i baghovedet er det en god idé at tage stilling.


I tilfælde af dødsfald

Forældremyndighed og børnetestamente: Har I fælles forældremyndighed og skulle én af jer dø, inden jeres barn fylder 18 år, vil den anden forældre overtage forældremyndigheden alene.
Har I ikke fælles forældremyndighed, vil det som udgangspunkt være den anden forælder, der får forældremyndigheden. Det er Statsforvaltningen, som træffer afgørelsen ud fra, hvad der er bedst for jeres barn.
Hvis I begge dør, inden jeres barn fylder 18 år, er det ligeledes Statsforvaltningen, der træffer afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden over jeres dyrebareste. Udgangspunktet er, at Statsforvaltningen ikke vælger bedsteforældre, fordi der vil være for stor aldersforskel mellem barnet og forældremyndighedsindehaveren (bedsteforældrene).

Det er en god idé at oprette et børnetestamente. Et børnetestamente er en hensigtserklæring til Statsforvaltningen, hvor I tilkendegiver, hvad I mener er jeres barns bedste, herunder hvem forældremyndigheden skal tilfalde, hvis I afgår ved døden, inden jeres barn er 18 år. Et børnetestamente kan også få betydning hvis den ene forældre har forældremyndigheden alene, og ikke ønsker, at den anden skal have forældremyndigheden.

Statsforvaltningen har ikke pligt til at følge et børnetestamente, men de vil som regel gøre det, hvis det I har ønsket anses for at være det bedste og mest hensigtsmæssige for jeres barn. Et børnetestamente er derfor den bedste måde, at I som forældre kan have indflydelse på, hvad der skal ske med jeres barn i en sådan situation, som heldigvis er yderst sjælden.

Livsforsikringer og pensioner

Livsforsikringer og pension tilfalder den/dem, der er indsat som begunstiget. Hvis ikke der er indsat en begunstiget ved navns nævnelse, vil forsikringen/pensionen tilfalde nærmeste pårørende. Hvis I er gift, er den nærmeste pårørende ægtefællen, uanset om I har børn eller ej. For enlige er nærmeste pårørende børnene. Lever I i et fast samlivsforhold, er reglerne ikke så entydige. Reglerne blev ændret pr. 1. januar 2008. For forsikringer/pensioner oprettet efter den 1. januar 2008 er en samlever nærmeste pårørende. For forsikringer/pensioner oprettet før den 1. januar 2008 er det i nogle tilfælde børnene, der er nærmeste pårørende.  Det er en rigtig god idé at kontakte pensions- eller forsikringsselskabet for at være sikre på, hvem jeres forsikringer eller pensioner vil tilfalde ved dødsfald.


Få styr på reglerne om arv

Hvis I er gift og ikke har oprettet testamente eller ægtepagt om særeje: Hvis I afgår ved døden og efterlader jer børn og ægtefælle uden at have oprettet testamente, vil børnene tilsammen arve den ene halvdel, og ægtefællen den anden halvdel. Kort fortalte betyder det, at den længstlevende ægtefælle skal af med ¼ af ægtefællernes samlede/fælles formue til børnene, medmindre ægtefællen har oprettet ægtepagt om særeje eller testamente. Som længstlevende ægtefælle er der mulighed for at sidde i uskiftet bo med fællesbørn, hvis der ikke er fuldstændigt særeje i ægteskabet – på den måde kan I undgå at skifte med børnene.

For at beskytte den længstlevende ægtefælle kan I oprette et testamente. Med dette kan I sikre, at den længstlevende ægtefælle samlet kan få op til 15/16 af fællesboet, og at børnene i første omgang tilsammen kun får 1/16. På den måde kan det ofte sikres, at det ikke er nødvendigt at sidde i uskiftet bo.


Hvis I ikke er gift, vil det være børnene, der arver alt. Dette gælder også, selvom I lever i et langvarigt samlivsforhold. Ugifte samlevende arver ikke hinanden automatisk, uanset hvor længe de har boet sammen.


Hvis jeres børn er under 18 år, vil arven blive forvaltet i en forvaltningsafdeling i en bank (med tilsyn fra Statsforvaltningen). Børn kan kun eje fast ejendom med tilladelse fra Statsforvaltningen. Det kan betyde, at det hjem, hvor børnene og den anden forælder bor, må sælges. Ved at oprette testamente kan I sikre, at den længstlevende samlever arver op til 7/8 af boet efter førstafdøde, og børnene således arver 1/8 tilsammen i første omgang. I et testamente kan I også bestemme, at jeres børns arv skal tilhøre dem som særeje. Det kan også være, at I ønsker at bestemme, hvornår børnene skal have udbetalt arven efter jer (båndlæggelse).​​​​​​​

Andre artikler

ADVOKATENS GODE RÅD

- FADERSKAB, FORÆLDREMYNDIGHED & FORSIKRINGER

Faderskab og forældremyndighed over barnet skal der tages stilling til som noget af det første efter barnet er kommet til verden. Som mor er du lovmæssigt forpligtet til at oplyse, hvem faderen til barnet er.

PLEJETIPS TIL PUSLEBORDET

Bleskift er en af de ting, du som forælder kommer til at foretage dig maaange gange i løbet af dit barns første to-tre år!

GODE RÅD TIL FERIE MED BABY

Foråret og sommeren er lig med sol, varme og ferie med familien. Uanset hvor turen går hen, så er det vigtigt at pakke det rigtige tøj, udstyr og de rigtige ting til pusletasken til de små poder, så de får en god og komfortabel tur.

UDSTYRSGUIDE TIL FØRSTEGANGSFORÆLDRE

Så snart I ved, at I skal være forældre for første gang, vælter det ind med spørgsmål, for det enorme udbud af udstyr er en helt ny verden af ting, I aldrig har hørt om før! Her får du svar på nogle af de ting, de fleste undrer sig over.