Slutspurt & VILDE tilbud! Shop Final SALE her.

Vi hedder Marie & Annika, vi er begge sygeplejersker og sundhedsplejerske med mange års erfaring i arbejde med spæd- og småbørnsfamilier. Vi driver Wearefamily.dk hvor vi tilbyder privat sundhedspleje.

Det første besøg fra sundhedsplejersken


Artiklen er lavet i samarbejde med sundhedsplejerskerne Annika Poula Beedholm og Marie B. Hald fra WeAreFamily.

Nedenfor kan du læse om:

Hvilken baggrund har sundhedsplejersken?

Hvor ofte kommer sundhedsplejersken?

Sundhedsplejersken kommer ikke for at finde nullermænd

Sådan forbereder du dig på sundhedsplejerskens besøg

Første besøg "Barselsbesøget"

Andet besøg "Etableringsbesøget"

Sundhedsplejerskens generelle vejledning til forældre


Sundhedsplejen i Danmark har en unik og vigtig rolle i børn og unges udvikling. Det er et gratis tilbud til alle nybagte forældre i Danmark, og ca. 95 procent takker ja til besøg. Man ved fra forskning, at det første år af et barns liv er betydningsfuldt for relationsopbygning og den øvrige trivsel og udvikling.


Sundhedsplejersken arbejder forebyggende og derfor er hendes besøg vigtig, da hun på et tidligt tidspunkt kan se, om der er afvigelser i barnets udvikling som der skal tages hånd om.


Sundhedsplejersken besøger spæd- og småbørnsfamilier for at sikre børns sundhed, trivsel og udvikling.

Når du får besøg af din sundhedsplejerske, får du sundhedsfaglig vejledning, støtte og inspiration omkring dit barns trivsel og udvikling, jeres nye rolle som forældre, både førstegangsforældre og som flergangs forældre. Som børnefamilie kan du spørge din sundhedsplejersken om alt det, du er i tvivl om eller har brug for at tale om

Hvilken baggrund har sundhedsplejersken egentlig?                            


En sundhedsplejerske er en sygeplejerske, som har taget en specialuddannelse, hvor hun har lært om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og sundhed. Hun er specialiseret i at varetage familien og barnets behov fra graviditet og frem til barnet går ud af folkeskolen. Ofte har sundhedsplejersken flere års erfaring indenfor arbejde med børn og familier.


Hvor ofte kommer sundhedsplejersken?


Når du har født, får din sundhedsplejerske besked fra hospitalet og vil kontakte dig med henblik på at tilbyde et barselsbesøg - typisk i dit barns første leveuge.


I dit barns første leveår vil du blive tilbudt 6 hjemmebesøg af sundhedsplejersken, men hun vil også fungere som en livline i hverdagen, hvis du har brug for råd og støtte, hvad enten det handler om amning, søvn eller din relation til dit barn. Nogle gange kan der også være behov for et ekstra besøg fra din sundhedsplejerske.


De fleste kommuner tilbyder også “Åbent Hus” hvor du kan komme forbi uden tilmelding og få svar på små spørgsmål. Sundhedsplejersken hjælper også med at starte mødregrupper, far og barselsgrupper op.


Sundhedsplejersken kommer ikke for at finde nullermænd


Første besøg fra sundhedsplejersken falder som sagt typisk indenfor de første 7 dage efter fødslen. Det er for de fleste en sårbar tid, og det kan for mange være grænseoverskridende at byde en fremmed sundhedsplejerske velkommen i sit hjem, når hele ens liv er vendt på hovedet.


Mange mødre kan godt stresse over, at hjemmet roder, som det jo gør hos de fleste nybagte familier, og bruger derfor unødig energi på, at det skal se pænt og rent ud når sundhedsplejersken kommer.


"Alle forældre vil altid gøre deres bedste, og derfor er det også vigtigt at pointere, at sundhedsplejersken ikke kommer på kontrolbesøg for, at finde fejl i hvordan I indretter jer som familie, eller om der ligger nullermænd i krogene. "


Så tag det helt roligt, der er ingen grund til, at du løber rundt med støvsugeren eller føler dig forpligtet til at stille kaffe og kage frem, når sundhedsplejersken kommer på besøg. Det er slet ikke, hvad besøget handler om.


Sundhedsplejerskens besøg handler om at skabe tryghed og sikre at jeres barn og I som familie trives. ​​​​​​​​​​​​​​Sundhedsplejersken er jo netop et tilbud om støtte, hjælp og vejledning til dig og din familie.

Sådan forbereder du dig på sundhedsplejerskens besøg


Inden du får besøg af din sundhedsplejerske, kan det være en god idé, at tænke over hvilke spørgsmål du ønsker svar på, så du får en vejledning der er tilpasset lige præcis til dig. Du kan på forhånd skrive dine spørgsmål ned, så du ikke glemmer dem når sundhedsplejersken kommer.


"Selvom din sundhedsplejerske meget af tiden har fokus på dit barns trivsel og udvikling, handler besøget også om, hvordan I har det i jeres nye rolle som forældre."


Husk derfor at alle spørgsmål er velkomne - og du skal endelig spørge igen, hvis det er svært at huske på alt den information, du får af din sundhedsplejerske.


Første besøg Barselsbesøget


Sundhedsplejersken kommer ofte på besøg 4-6 dage efter fødslen og formålet er, at støtte og styrke jer i omsorgen for jeres barns trivsel i de første dage efter fødslen.


"Sundhedsplejersken vejleder jer omkring, hvad I kan forvente jer af tiden efter fødslen, ligesom hun i besøget vil høre ind til jeres oplevelse af fødslen, samt forestillinger og forventninger til jeres barn og det at blive forældre."


Din sundhedsplejerske vil også støtte og hjælpe dig med etablering af amning eller anden ernæring til dit barn og vise dig forskellige ammestillinger. Derudover vil hun også i besøget tjekke dit barns mund, sutteevne og tungebånd, da det har betydning for dit barns evne til at spise.

Sundhedsplejersken vurderer dit barns trivsel ud fra forskellige parametre, og ved at undersøge jeres barn danner hun sig et helhedsindtryk.


Nogle af de observationer som sundhedsplejersken gør sig:

• Vejer dit barn

• Tjekker dit barns hudfarve, navle og vejrtrækning

• Ser efter om dit barn har gulsot

• Vil høre ind til vandladning og afføring, det fortæller om dit barn får nok at spise

• Dit barns kontakt og opmærksomhed

• Hvordan reagerer dit barn på berøring

• Gennemgang af dit barns reflekser


I besøget vil I også modtage forskellig information, f.eks om forebyggelse af vuggedød, skævt kranie, passiv rygning i hjemmet i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Derudover er en af sundhedsplejerskens fornemmeste opgave, at vejlede jeres familie i lige præcis det, der fylder hos jer.

Andet besøg “Etableringsbesøget”


Sundhedsplejerskens andet besøg er ofte 10-12 dage efter fødslen og hun vil i dette besøg følge op på sidste besøg, og høre om dit barn og hvordan I har det som forældre. Sundhedsplejersken har et helhedsorienteret blik på familien, og en del af hendes arbejde er at skabe tryghed og sikre familiens samlede trivsel.


Måske vil du tænke, at det kan virke som om din sundhedsplejerske bare hyggesnakker med dig om løst og fast, f.eks om dit barns kost, søvn, vækst og udvikling, på sine besøg. Men udover at høre ind til de mere generelle ting som søvn, amning og våde bleer, vil din sundhedsplejerske også interessere sig for, hvordan samspillet er mellem dig og dit barn, da det har betydning for jeres kontakt til hinanden.


Sundhedsplejersken vil i alle hjemmebesøg være opmærksom på jeres barns fysiske tilstand. Barnet bliver igen vejet, målt og bliver undersøgt på puslebordet - dette for at sikre, at jeres barn vokser og tager på som det skal. På baggrund af sine observationer, vejleder sundhedsplejersken om dit barns trivsel, samt hvad du kan være opmærksom på.

Sundhedsplejerskens generelle vejledning til forældre:


Sundhedsplejerskens vejledning tager udgangspunkt i det sidste besøg hos familien, og altid ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger.


Nogle af de emner sundhedsplejersken kommer omkring i “Etableringsbesøget”:

• Barnets behov for omsorg, kontakt og barnets signaler.

• Amning og spisemønstre.

• Søvn og vågenperioder.

• Forældreskab og familiedannelse

• D- vitamin fra 14 dage.

• Motorik og mavetid

• Forebyggelse af vuggedød, lejring og forebyggelse af skævt kranie.

• Forebyggende helbredsundersøgelser og vaccination.

• Fysisk undersøgelse af barnet- samme undersøgelse foretages af jeres egen læge ved 5 ugers besøget.

"Selvom det hele stadig er nyt, og til tider kan virke både skræmmende, fantastisk, vidunderligt og ganske uoverskueligt, så vil I stille og roligt lære jeres barn og dets behov at kende. I vil finde vejen som familie, og I vil lære nye sider af jere selv.


I vil være trætte og udmattede, I vil grine og græde. I skal vide, at det er helt normalt.

Alle både børn og voksne er forskellige, heldigvis - og husk al begyndelse er svær. I er kun lige begyndt at lære hinanden at kende, men I skal vide, I gør det godt."